מידע והנחיות לסטודנט שקיבל מכתב תשובה לבקשת המעונות

סטודנט שקבל אישור זכאות למגורים במעונות נדרש להסדיר את הסעיפים שלהלן:

 • יש להכנס לפורטל ולהגיש בקשת אשרור מעונות תוך 3 ימים ממועד קבלת המכתב.
 • לקרוא היטב את תקנון מעונות הסטודנטים (PDF).
 • להסדיר את כתב ההתחייבות למגורים במעונות בהתאם למועד שנקבע במכתב הזכאות למעונות ולפני מועד הכניסה לחדר/לדירה. להלן הנחיות להסדרת חוזה המגורים:
  • עליך להדפיס את חוזה ההרשאה למגורים במעונות, למלא את הפרטים האישיים ולחתום על החוזה.
  • להחתים 2 ערבים על גבי החוזה בהתאם לדרישה בעמוד האחרון
  • לצרף את החוזה סרוק בבקשת האשרור
  • במידה שכבר העלאת כתב התחייבות בעבר, צריך רק לאשר את הזכאות למעונות ללא העלאת הקובץ שוב.
 • לאחר אשור מחלקת חשבונות סטודנטים, בקשת האשרור תסתיים.
 • לא תתאפשר כניסה למעונות ללא הסדר חוזה המגורים.
 • גביית שכר הדירה תחל ממועד לקיחת המפתח ובהתאם לרשום בסעיף מספר 11 ב"חוזה ההרשאה למגורים במעונות הסטודנטים".
 • על מנת לבטל את הזכאות יש לבצע זאת בפורטל, בבקשת אישרור מעונות – ולסמן "לא מעוניין במעונות".

 

סטודנט שקבל מכתב שלילה לזכאות למגורים במעונות:
הלומדים לתואר ראשון

ניתן לשלוח בקשת ערעור תוך שבעה ימים מקבלת המכתב. קישור לטופס ערעור.

הלומדים לתארים מתקדמים

ניתן לערער במייל: grdorm@technion.ac.il.

 

המשך הנחיות לסטודנט שקבל אישור זכאות למגורים במעונות:

רק לאחר אישור בקשת אשרור המעונות תוכל לממש את זכאותך.
– במידה שלא תאשר או לא תבטל את כוונתך לממש את זכאותך עד לתאריך הרלוונטי בהתאם ללשונית תאריכים באתר,
תבוטל זכאותך להתגורר במעונות והמקום שנשמר עבורך יימסר לסטודנט אחר.
– במידה שתאשר את כוונתך להתגורר במעונות אך לא תגיע לקבל מפתח במועדי הכניסה בהתאם ללשונית תאריכים באתר, תחויב בקנס בגובה 500 שח וזכאותך למעונות תבוטל.

קבלת המפתח תתקיים במשרד האזורי הנמצא באזור שבו קיבלת מעונות.

שעות הקבלה בימים א-ה 11:30-9:30 ובימי קליטה מרוכזים בלבד בשעות 14:00-9:00 בהתאם ללשונית תאריכים באתר.

ניתן לשלוח מיופה כח לקבלת המפתח המצויד במכתב חתום על ידך וצילום תעודת זהות שלך.
כניסה עם רכב לטכניון תתאפשר במועדי הכניסה בלבד ובהצגת מכתב זה.
לאחר מכן הכניסה תתאפשר רק באישור יחידת הביטחון.
הזכאות לקבלת תווית חניה לדיירי מעונות הינה על פי הגדרות המשתנות מעת לעת.
יש להתעדכן באתר יחידת הביטחון.

שכר הדירה במעונות
לידיעתך, תעריפי שכר הדירה מתעדכנים מעת לעת. לצפיה במחירון שכ"ד.
שכר הדירה יגבה מדי חודש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון המשמשת גם לגביית
שכר הלימוד בטכניון. מועד התשלום הינו ב-10 לכל חודש.
חיוב שכר הדירה נגבה מיום לקיחת המפתח ועד יום ההזדכות על החדר.
סטודנט שיעזוב את המעונות במהלך הסמסטר, ישלם שכר דירה עד סוף אותו סמסטר.

תכולה במעונות
מידע בנוגע לתכולת החדרים והדירות קיים באתר המעונות.
לתשומת ליבכם – אין להוציא ציוד מהדירות. הכנסת ציוד הינה באישור אחראי האזור בלבד.
תכולת החדרים אינה מבוטחת. אנו ממליצים לבטח את הרכוש האישי. ניתן לקבל פרטים באגודת הסטודנטים.

דילוג לתוכן