טפסים

טפסים שיש למלא לפי הצורך ולצרף לבקשת המעונות

טפסים לצרכי המשרד הראשי (לפי התאריכים המפורטים באתר)

טפסים לצרכי המשרד האזורי

גידול כלבי נחייה / שירות במעונות 

קיימת מגבלה בנוגע למספרי כלבי הנחייה/שירות שניתן לגדל בקמפוס.
הכנסת כלב נחייה למעונות אפשרית בתיאום עם רכז המעונות Meonot@asat.technion.ac.il.
כדי לקבל אישור לכך יש לחתום על הטפסים הנדרשים:
אישור זמני להחזקת כלבי נחייה/שירות זוגות (docx)

אישור זמני להחזקת כלבי נחייה/שירות רווקים (docx)

דילוג לתוכן