נגישות

פניה לייעוץ והסדרה של התאמות אישיות

הטכניון, מאמין בזכותם של אנשים עם מוגבלות להיות שותפים מלאים ופועל על מנת לאפשר התאמות אישיות לסטודנטים בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ז-2016 וחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח-2008.
מרכז ייעוץ ותמיכה בסטודנטים בלשכת דיקן הסטודנטים הוא האחראי המוסדי הבלעדי על הסדרה של התאמות אלו.
סטודנט המבקש לקבל התאמת נגישות אישית נדרש למלא טופס בקשה בהתאם למוקד הקושי.
הטפסים יועברו למזכירות מרכז ייעוץ ותמיכה בסטודנטים לקביעת ריאיון מקדים או פגישת ייעוץ עם יועץ רלוונטי בהתאם לתחום הקושי והפקולטה.
מומלץ לפנות לצוות לקויות הלמידה בטרם האבחון על מנת לבדוק את הצורך באבחון בטרם הביצוע.

בכדי לאפשר טיפול בבקשות את טופס הבקשה יש להגיש לאחראית ההתאמות או יועץ לקויות הלמידה בהתאם למועדים שפורסמו על ידי מזכירות לימודי הסמכה לקבלה של התאמות בסמסטר הנדון.

הגשת טפסי בקשה להתאמות למבחני סמסטר ב' (אביב) תשפ"ד תמה. ממליצים להקדים ולפנות לקראת חורף תשפ"ה.  

סטודנט הנמצא בשירות מילואים פעיל יוכל להגיש את הבקשה מיד עם חזרתו לקמפוס.

טופס הבקשה צריך לכלול*:

בקשה על רקע רפואי, פיסי, חושי, תקשורתי ונפשי בקשה על רקע של לקות למידה או הפרעת קשב
1. חוות דעת עדכנית מהחודשים האחרונים של רופא מומחה בתחום 1. אבחון מת"ל או אבחון קשב מהיחידה לנוירולוגיה קוגניטיבית במרכז הרפואי רמב"ם
2. במידה ועילת הפנייה קבועה, ניתן להעביר חוות דעת קודמת המציינת זאת 2. טופס ויתור סודיות (pdf)
3. טופס ויתור סודיות (pdf)
4. טופס בקשה להארכת זמן (pdf)
5. טופס השלמה לפניה על רקע כאבי גב (פניה למכון פיזיותרפיה) (pdf)
6. טופס השלמה לפניה על רקע קשיי כתיבה שמקורם רפואי (פניה למכון ריפוי בעיסוק) (pdf)

*לטופס הבקשה ניתן לצרף מסמכים נוספים התומכים בבקשת הפונה.
*האבחון ברמב"ם אינו כולל בדיקה בשפה האנגלית ולא יינתנו המלצות במקצוע זה לאחריו.

  • היועץ יבחן את הבקשה והמסמכים שצורפו לה, ויקבע את ההתאמות שלהן זכאי הסטודנט.
  • התאמה היא אישית וניתנת בהתאם למצבו התפקודי של הסטודנט כפי שתועד.
  • התאמה תינתן כך שלא ייפגע מהות השירות שמספק המוסד, כלומר לא תהייה פגיעה ברמה האקדמית.
  • התאמה בלימודים יכולה להיות קבועה לתואר או קצובה בזמן או בלעדית לקורס. ההחלטה לקביעת התאמות תינתן בתוך 30 ימים מיום ההגשה.
  • אישור לקבלת ההתאמה יועבר על ידי מזכירות לימודי הסכמה.
  • אם לא אושרה בקשת הסטודנט להתאמה או שאושרה התאמה שלדעתו אינה עונה על צרכיו, רשאי הסטודנט להגיש ערעור על ההחלטה. את הערעור יש להגיש תוך 15 ימים מיום שנודע על ההחלטה. טופס בקשה לוועדת ערר (docx)
  • ניתן לפנות לאחראית ההתאמות או יועץ לקויות הלמידה לסיוע בהגשה של הבקשה לקבלת התאמות או ועדת ערר.

על מנת להגיש את טופס הבקשה הרלוונטי, אנא וודא מי יועץ לקויות הלמידה עבור הפקולטה שלך, לפי הטבלה להלן:

רשימת הפקולטות יועץ מלווה טופס בקשה רלוונטי
אזרחית, מדמ"ח, פיסיקה,
חומרים, ביו-רפואה, חינוך למדע וטכנולוגיה, אוירונוטיקה וחלל, ארכיטקטורה, מוסמכים
רוזי אנגל
יועצת לקויות למידה
טופס בקשה לקבלה של התאמות על רקע לקות למידה ו/או הפרעת קשב
חשמל, מכונות, כימיה, מזון, תעו"נ, מתמטיקה, הנ' כימית, ביולוגיה, רפואה גיל ברקוביץ
יועץ לקויות למידה
טופס בקשה לקבלה של התאמות על רקע לקות למידה ו/או הפרעת קשב
כלל הפקולטות סיגל בלום
יועצת לטיפול בסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות
טופס בקשה לקבלה של התאמות אישיות על רקע רפואי, פיסי, חושי, תקשורתי ונפשי

 

טל"ח

דילוג לתוכן