שאלות ותשובות

הכתוב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים.

כיצד ומתי מחלקים מפתחות לדיירים חדשים במעונות?
+

כניסת דיירים חדשים למעונות:

ימי הקליטה במשרדים האזוריים יתקיימו סמוך למועד תחילת הסמסטר (המועדים יפרסומו מראש), בשעות 8:00 עד 13:00.
השיבוץ נעשה מראש ועל כן אין חשיבות ליום ההגעה!
סטודנטים במילואים – אל דאגה, זכותכם למגורים לא תיפגע.
קבלת המפתח תתקיים במשרד האזורי הנמצא באזור שבו קיבלת מעונות.
ניתן לשלוח מיופה כח לקבלת המפתח המצויד במכתב חתום על ידך וצילום תעודת זהות שלך.
כניסה עם רכב לטכניון תתאפשר במועדי הכניסה בלבד ובהצגת אישור זכאות למעונות (מופיע בפורטל).
לאחר מכן הכניסה תתאפשר רק באישור יחידת הביטחון.

איך ניתן לבטל/אשר זכאות למעונות?
+

חובת אישור / ויתור קבלת דיור במעונות
זכות המגורים שמורה לך בלבד ולא ניתן להעבירה לאחר.
חובה עליך לאשר או לבטל את הזכאות עד לתאריך…….
באתר המעונות בכפתור: "לאישור/לביטול ולבקשות שיבוץ"
רק לאחר קבלה וקליטת כתב ההתחייבות במחלקת חשבונות סטודנטים, תוכל לאשר את זכאותך.
– במידה שלא תאשר או לא תבטל את כוונתך לממש את זכאותך עד לתאריך ……. ,
תבוטל זכאותך להתגורר במעונות והמקום שנשמר עבורך יימסר לסטודנט אחר.
– במידה שתאשר את כוונתך להתגורר במעונות אך לא תגיע לקבל מפתח במועד הכניסה
שיקבע עבורך, תחויב בקנס בגובה 500 שח וזכאותך למעונות תבוטל.

כאשר מקבלים זכאות למעונות לבקשות מאוחרות, צריך לבטל את הזכאות למעונות ולשלוח מייל אל: Dormitories@technion.ac.il,
תוך שבוע מקבלת האישור למעונות.

כיצד ומתי גובים שכ"ד למעונות?
+

החל מה-1 לאוקטובר 2023:

מועד חיוב שכ"ד הינו ב – 10 לכל חודש.
החיוב יהיה יומי לפי יום הכניסה למעונות.
סטודנט/ית שיעזוב/תעזוב עד 10 לכל חודש, יחוייב/תחוייב בשכ"ד של אותו חודש באופן מלא ולאחר היציאה מהמעונות יבוצע תיקון והסטודנט/ית יקבל/תקבל זיכוי עבור הימים שלא גר/ה בהם.
מצ"ב לינק לתעריך שכ"ד במעונות:
https://dean.technion.ac.il/dormitories/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9f/ 

 

איך סטודנט חדש נרשם למעונות?
+

החל מהתאריך 06/09/2023 הגשת טפסי מעונות יהיו באמצעות בקשה מקוונת בפורטל. 

בסמסטר חורף

סטודנטים שאינם תושבי חיפה והסביבה יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון ועד לתאריך 30 ביוני,
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (לרשימת היישובים בסביבת חיפה) ימלאו טופס בקשה ויצרפו את המסמכים הנדרשים.
לאחר 30 ביוני כל המתקבלים לטכניון ימלאו טופס בקשה למעונות ויצרפו את המסמכים הנדרשים.

הזכאות תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

הנחיות למילוי הבקשה: הנחיות לרווקים חדשים חורף תשפד (pdf)

בסמסטר אביב

ניתן לבקש מעונות רק לאחר קבלה פורמאלית לטכניון.


סטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה (רשימת האזורים מופיעה באתר המעונות) –ימלאו את הטופס במועד המפורסם ב"תאריכים" באתר.

סטודנטים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה יירשמו מיד עם קבלתם לטכניון ועד סוף חודש  ינואר.

לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר המעונות. הזכאות תיבדק על סמך הקריטריונים ועל בסיס מקום פנוי.

מהו תהליך ההרשמה של סטודנט עתודאי חדש?
+

עתודאים חדשים, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון בפורטל.
עתודאים חדשים תושבי חיפה והסביבה(לרשימת היישובים בסביבת חיפה) או עתודאים המתקבלים לטכניון לאחר 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות בפורטל
וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

מהו תהליך ההרשמה של סטודנט חדש לרפואה?
+

המתקבלים לרפואה עד 15 באוגוסט, שאינם תושבי חיפה והסביבה, יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון בפורטל.
רפואנים חדשים תושבי חיפה והסביבה המתקבלים לטכניון עד 15 באוגוסט יכולים לבקש מעונות באמצעות בפורטל
וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

האם סטודנט השייך לאחת המתוכניות המיוחדות של הצבא או תוכנית המצוינים, צריך להגיש טופס בקשה רגיל?
+

סטודנט השייך לאחת מהתוכניות המיוחדות, צריך למלא טופס בקשה באתר המעונות, במועדי הרישום המפורסמים באתר. במקום לצרף תלושי שכר של ההורים, ניתן למלא טופס  הצהרה תוכניות מיוחדות ולצרף לטופס הבקשה.

מתי מקבלים תשובה למעונות לסמסטר חורף?
+

תשובה נשלחת באמצעות המייל באמצע חודש יולי והיא כוללת את השיבוץ למעונות, מועד לאישור/ביטול הזכאות, מועדי הכניסה למעונות ופרטים נוספים.

מתי מקבלים תשובה למעונות לסמסטר אביב?
+

תשובה נשלחת באמצעות המייל בסוף חודש ינואר והיא כוללת את השיבוץ למעונות, מועד לאישור/ביטל הזכאות, מועדי הכניסה למעונות ופרטים נוספים.

למי מומלץ להגיש ערעור על החלטה שלילית למעונות?
+

אנו ממליצים להגיש ערעור רק במידה שחל שינוי בנתון כלשהו מאז שהוגשה הבקשה למעונות, או שיש מצב אישי/רפואי מיוחד שלא ניתן היה לדווח עליו בטופס הבקשה.

מתי מגישים ערעור?
+

ניתן להגיש ערעור עד שבעה ימים מיום קבלת התשובה.

מתי ואיך מקבלים תשובה לערעור?
+

ככל שמגישים את הערעור מוקדם יותר כך תשלח תשובה מהירה יותר.

למי ניתן לפנות כשיש מצב רפואי המחייב התאמת מעונות מסוימת?
+

סטודנטים שנרשמו למעונות ומבקשים התאמה לאור מצבם הרפואי מתבקשים למלא:
טופס בקשה לאבחנה רפואית /files/2021/06/טופס-פניה-לאבחון-רפואי.pdf.
ויתור על סודיות רפואית /files/2021/06/ויתור-סודיות.pdf.
את הטפסים יש לשלוח למייל: med_requests@technion.ac.il בצירוף מסמכים רפואיים רלבנטיים.
המידע יועבר לרופא הטכניון ותשובה תשלח במייל מהמשרד.
החלטת רופא הטכניון הינה סופית וקובעת.

האם יש מעונות נגישים לסטודנטים עם מוגבלות?
+

במעונות הטכניון מספר דירות מותאמות לנכים המתניידים בכיסאות גלגלים. הדירות כוללת את דרכי הגישה לדירה, חדרים נגישים (כולל חדרי שינה, שירותים ומקלחת) וכן תנועה חופשית ברחבי הדירה. דירות אלה נמצאות במעונות מזרח חדש, במעונות כפר הסמכה ובמעונות כפר המשתלמים. סטודנט הזקוק לדירה מונגשת יפנה למשרד המעונות (בתקופות הרישום למעונות) ויצרף אישור מתאים. ניתן לפנות טלפונית או לדוא"ל – dormitories@technion.ac.il

לא קבלתי מעונות כי לא עברתי את סף הכניסה - מהי המשמעות?
+

המשמעות היא שמצבך הסוציו אקונומי מוגדר טוב יותר ביחס לסטודנטים שהגישו בקשת מעונות במקביל אליך. בקשות המעונות נבדקות על פי הקריטריונים והתשובות ניתנות על בסיס מקומות פנויים ומצב סוציו-אקונומי. חשוב לציין כי על אף התשובה השלילית תופיע באופן אוטומטי ברשימת ההמתנה ותוכל לעקוב אחר מיקומך דרך אתר המעונות.

מה הסיכוי לקבל מעונות מרשימת ההמתנה?
+

לסטודנט שלא קבל מעונות כי לא הגיע לסף הכניסה, יש סיכוי טוב לקבל מעונות עד תחילת הסמסטר. סטודנט שקיבל פסילה כלשהי, כלכלית או עודף סמסטרים וכו', עשוי לקבל מעונות לאחר תחילת הסמסטר, וזאת אם סטודנטים שקבלו מעונות מוותרים על זכאותם ומפנים מקום לסטודנטים הנמצאים ברשימת ההמתנה.

מתי זוגות/זוגות עם ילדים מקבלים את השיבוץ שלהם למעונות?
+

השיבוץ לסוג המעון ישלח באמצעות המייל במהלך חודש אוגוסט, עבור סמסטר חורף.
עבור סמסטר אביב במהלך חודש פברואר.

האם סטודנטים חדשים יכולים לשנות את סוג המעון שקבלו?
+

סטודנטים חדשים יכולים להגיש בקשה לשינוי סוג המעון שקבלו כשבועיים לאחר תחילת הסמסטר. לא ניתן לשנות את השיבוץ לפני תחילת הסמסטר.

עד מתי ניתן לאשר / לבטל את הזכאות למעונות?
+

בקבלת התשובה ממשרד המעונות על הזכאות למעונות, מופיע התאריך האחרון שלפיו ניתן לאשר/לבטל את הזכאות.

איך אני מבקש לגור עם חברים?
+

בסמסטר חורף ניתן למלא בקשות שיבוץ באתר המעונות בלשונית "אישור ובקשות שיבוץ". אם תרצה לגור עם חבר, תצטרך לוודא ששניכם קיבלתם אותו סוג מעון.

איזה ציוד יש בדירה / חדר?
+

באתר המעונות תחת "סוגי מעונות" מופיע הציוד הקיים בדירות ובחדרים.

איזה ציוד אפשר להביא מהבית?
+

ניתן להביא למעונות ציוד אישי, מצעים, כלי מטבח, כלי חשמל קטנים, מומלץ לא להביא חפצים יקרים למעונות.

אפשר לבוא לראות את המעון שקיבלתי?
+

ניתן להגיע ולהתרשם מאזורי המעונות. היות שהמעונות מאוישים לאורך כל השנה, כניסה לחדרים אינה אפשרית. מידע ותמונות של המעונות ניתן למצוא גם באתרנו.

דילוג לתוכן