שאלות ותשובות

הכתוב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים.

בסמסטר חורף

סטודנטים שאינם תושבי חיפה והסביבה יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון  ועד לתאריך 30 ביוני. לאחר 30 ביוני ימלאו בקשה באתר המעונות והבקשה תיבדק על סמך הקריטריונים ועל בסיס מקום פנוי.

סטודנטים תושבי חיפה והסביבה לרשימת היישובים בסביבת חיפה ימלאו טופס בקשה באתר המעונות ויצרפו את המסמכים הנדרשים עד 30 ביוני. תשובה תינתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

בסמסטר אביב
סטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה (רשימת האזורים מופיעה באתר המעונות) – ימלאו את הטופס לאחר קבלתם לטכניון במועד שיפורסם באתר.
סטודנטים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה יירשמו מיד עם קבלתם לטכניון ועד סוף ינואר באתר newstud.technion.ac.il
לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר המעונות. הבקשה תיבדק על בסיס מקום פנוי.

עתודאים חדשים, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון בקישור המופיע ברישום למעונות.

עתודאים חדשים תושבי חיפה והסביבה לרשימת היישובים בסביבת חיפה או עתודאים המתקבלים לטכניון לאחר 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות באתר המעונות וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

המתקבלים לרפואה שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 15 לאוגוסט, יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון בקישור המופיע ברישום למעונות.

רפואנים חדשים תושבי חיפה והסביבה המתקבלים לטכניון עד 15 באוגוסט יכולים לבקש מעונות באתר המעונות וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

סטודנט השייך לאחת מהתוכניות המיוחדות, צריך למלא טופס בקשה באתר המעונות, במועדי הרישום המפורסמים באתר. במקום לצרף תלושי שכר של ההורים, ניתן למלא טופס  הצהרה תוכניות מיוחדות ולצרף לטופס הבקשה.

תשובה נשלחת באמצעות המייל בתחילת חודש אוגוסט והיא כוללת את השיבוץ למעונות, מועד לאישור/ביטול הזכאות, מועדי הכניסה למעונות ופרטים נוספים.

תשובה נשלחת באמצעות המייל בתחילת חודש פברואר והיא כוללת את השיבוץ למעונות, מועד לאישור/ביטל הזכאות, מועדי הכניסה למעונות ופרטים נוספים.

אנו ממליצים להגיש ערעור רק במידה שחל שינוי בנתון כלשהו מאז שהוגשה הבקשה למעונות, או שיש מצב אישי/רפואי מיוחד שלא ניתן היה לדווח עליו בטופס הבקשה.

ניתן להגיש ערעור עד שבעה ימים מיום קבלת התשובה.

ככל שמגישים את הערעור מוקדם יותר כך תשלח תשובה מהירה יותר.

סטודנטים שנרשמו למעונות ומבקשים התאמה לאור מצבם הרפואי מתבקשים למלא:
טופס בקשה לאבחנה רפואית /files/2021/06/טופס-פניה-לאבחון-רפואי.pdf.
ויתור על סודיות רפואית /files/2021/06/ויתור-סודיות.pdf.
את הטפסים יש לשלוח למייל: med_requests@technion.ac.il בצירוף מסמכים רפואיים רלבנטיים.
המידע יועבר לרופא הטכניון ותשובה תשלח במייל מהמשרד.
החלטת רופא הטכניון הינה סופית וקובעת.

במעונות הטכניון מספר דירות מותאמות לנכים המתניידים בכיסאות גלגלים. הדירות כוללת את דרכי הגישה לדירה, חדרים נגישים (כולל חדרי שינה, שירותים ומקלחת) וכן תנועה חופשית ברחבי הדירה. דירות אלה נמצאות במעונות מזרח חדש, במעונות כפר הסמכה ובמעונות כפר המשתלמים. סטודנט הזקוק לדירה מונגשת יפנה למשרד המעונות (בתקופות הרישום למעונות) ויצרף אישור מתאים. ניתן לפנות טלפונית או לדוא"ל – dormitories@technion.ac.il

המשמעות היא שמצבך הסוציו אקונומי מוגדר טוב יותר ביחס לסטודנטים שהגישו בקשת מעונות במקביל אליך. בקשות המעונות נבדקות על פי הקריטריונים והתשובות ניתנות על בסיס מקומות פנויים ומצב סוציו-אקונומי. חשוב לציין כי על אף התשובה השלילית תופיע באופן אוטומטי ברשימת ההמתנה ותוכל לעקוב אחר מיקומך דרך אתר המעונות.

רשימת המתנה צפויה להתפרסם בתחילת חודש ספטמבר לסמסטר חורף, ובתחילת פברואר לסמסטר אביב.

ברגע שתתפרסם רשימת ההמתנה תוכל לבדוק באתר המעונות תחת לשונית "מצב בקשה" את מיקומך ברשימה.

לסטודנט שלא קבל מעונות כי לא הגיע לסף הכניסה, יש סיכוי טוב לקבל מעונות עד תחילת הסמסטר. סטודנט שקיבל פסילה כלשהי, כלכלית או עודף סמסטרים וכו', עשוי לקבל מעונות לאחר תחילת הסמסטר, וזאת אם סטודנטים שקבלו מעונות מוותרים על זכאותם ומפנים מקום לסטודנטים הנמצאים ברשימת ההמתנה.

השיבוץ לסוג המעון ישלח באמצעות המייל במהלך חודש ספטמבר, עבור סמסטר חורף.
עבור סמסטר אביב במהלך חודש פברואר.

סטודנטים חדשים יכולים להגיש בקשה לשינוי סוג המעון שקבלו כשבועיים לאחר תחילת הסמסטר. לא ניתן לשנות את השיבוץ לפני תחילת הסמסטר.

בקבלת התשובה ממשרד המעונות על הזכאות למעונות, מופיע התאריך האחרון שלפיו ניתן לאשר/לבטל את הזכאות.

בסמסטר חורף ניתן למלא בקשות שיבוץ באתר המעונות בלשונית "אישור ובקשות שיבוץ". אם תרצה לגור עם חבר, תצטרך לוודא ששניכם קיבלתם אותו סוג מעון.

באתר המעונות תחת "סוגי מעונות" מופיע הציוד הקיים בדירות ובחדרים.

ניתן להביא למעונות ציוד אישי, מצעים, כלי מטבח, כלי חשמל קטנים, מומלץ לא להביא חפצים יקרים למעונות.

החיוב מתחיל כאשר מקבלים מפתח לחדר. כניסה למעונות בין 1 ל-15 לחודש- משלמים עבור חודש שלם, כניסה מה-16 לחודש עד סופו- משלמים עבור חצי חודש. סטודנט שיעזוב את המעונות במהלך הסמסטר, יישלם שכר דירה עד סוף אותו סמסטר.

ב-10 לכל חודש ייגבה התשלום עבור שכ"ד מהוראת הקבע שהתקבלה במחלקת שכר לימוד

ניתן להגיע ולהתרשם מאזורי המעונות. היות שהמעונות מאוישים לאורך כל השנה, כניסה לחדרים אינה אפשרית. מידע ותמונות של המעונות ניתן למצוא גם באתרנו.

דילוג לתוכן