שאלות ותשובות

הכתוב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים.

איך סטודנט חדש נרשם למעונות?
+

הגשת טפסי מעונות יהיו באמצעות בקשה מקוונת בפורטל.

(פורטל – קמפוס – הבקשות שלי – צור בקשה – מעונות הסמכה)

אם ישנם קשיים במילוי הטופס ניתן לפנות לתמיכה הטכנית טל' 073-3785600

בסמסטר חורף

סטודנטים שאינם תושבי חיפה והסביבה יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון ועד לתאריך 30 ביוני,
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (לרשימת היישובים בסביבת חיפה) ימלאו טופס בקשה ויצרפו את המסמכים הנדרשים,
בטופס בקשה הנקרא "מעונות הסמכה ותיקים".
לאחר 30 ביוני כל המתקבלים לטכניון ימלאו טופס בקשה למעונות ויצרפו את המסמכים הנדרשים,  בטופס בקשה הנקרא "מעונות הסמכה ותיקים".

הזכאות תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

בסמסטר הראשון ללימודים מקבלים מעונות תחתון/עמים.

הנחיות למילוי הבקשה: הנחיות לרווקים חדשים חורף תשפה (pdf)

 

בסמסטר אביב

ניתן לבקש מעונות רק לאחר קבלה פורמאלית לטכניון.

סטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה (לרשימת היישובים בסביבת חיפה) –ימלאו את הטופס במועד המפורסם ב"תאריכים" בפורטל.

סטודנטים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה יירשמו מיד עם קבלתם לטכניון.
לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה בפורטל. הזכאות תיבדק על סמך הקריטריונים ועל בסיס מקום פנוי.

 

מהו תהליך ההרשמה של סטודנט חדש לרפואה?
+

המתקבלים לרפואה עד 15 באוגוסט, שאינם תושבי חיפה והסביבה, יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון
בפורטל בטופס בקשה הנקרא "מעונות הסמכה חדשים".
רפואנים חדשים תושבי חיפה והסביבה (לרשימת היישובים בסביבת חיפה) המתקבלים לטכניון עד 15 באוגוסט יכולים לבקש מעונות באמצעות
בפורטל בטופס בקשה הנקרא "מעונות הסמכה ותיקים" וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

מהו תהליך ההרשמה של סטודנט עתודאי חדש?
+

עתודאים חדשים, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות לאחר קבלתם לטכניון
בפורטל בטופס בקשה הנקרא "מעונות הסמכה חדשים".
עתודאים חדשים תושבי חיפה והסביבה(לרשימת היישובים בסביבת חיפה) או עתודאים המתקבלים לטכניון לאחר 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות
בפורטל בטופס בקשה הנקרא "מעונות הסמכה ותיקים" וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

האם סטודנט השייך לאחת המתוכניות המיוחדות של הצבא או תוכנית המצוינים, צריך להגיש טופס בקשה רגיל?
+

סטודנטים השייכים לתוכנית המצוינים, פסגות, ברקים, סילון, אלונים, גבישים, הזנק (זכאים באופן אוטומטי למעונות) – יחתמו על טופס ההצהרה לתוכניות מיוחדות (קיים באתר המעונות בלשונית "טפסים"), יסרקו ויעלו במקום הכנסת הורים. את הבקשה למעונות יש למלא בפורטל. עבור תקופת המגורים במהלך התואר השני, יש למלא את הבקשה במועדי הרישום של תארים מתקדמים.

איך סטודנט ותיק נרשם למעונות?
+

הרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ”ה לסטודנטים ותיקים: מתאריך 6.5.2024 ועד תאריך 18.5.2024.

הגשת טפסי מעונות באמצעות בקשה מקוונת בפורטל. 

סטודנטים לארכיטקטורה שיהיו בשנתם החמישית או השישית, ימלאו בקשה דרך רישום לתארים מתקדמים.

עתודאים וסטודנטים השייכים לתכניות מיוחדות: פסגות, ברקים, סילון, אלונים, גבישים, הזנק – את הבקשה למעונות יש למלא בפורטל,
במעבר לתואר המתקדם יש למלא בקשת מעונות לתארים מתקדמים.

למי ניתן לפנות כשיש מצב רפואי המחייב התאמת מעונות מסוימת?
+

סטודנטים שנרשמו למעונות ומבקשים התאמה לאור מצבם הרפואי מתבקשים למלא:
טופס בקשה לאבחנה רפואית /files/2021/06/טופס-פניה-לאבחון-רפואי.pdf.
ויתור על סודיות רפואית /files/2021/06/ויתור-סודיות.pdf.
את הטפסים יש לשלוח למייל: med_requests@technion.ac.il בצירוף מסמכים רפואיים רלבנטיים.
המידע יועבר לרופא הטכניון ותשובה תשלח במייל מהמשרד.
החלטת רופא הטכניון הינה סופית וקובעת.

האם יש מעונות נגישים לסטודנטים עם מוגבלות?
+

במעונות הטכניון מספר דירות מותאמות לנכים המתניידים בכיסאות גלגלים. הדירות כוללת את דרכי הגישה לדירה, חדרים נגישים (כולל חדרי שינה, שירותים ומקלחת) וכן תנועה חופשית ברחבי הדירה. דירות אלה נמצאות במעונות מזרח חדש, במעונות כפר הסמכה ובמעונות כפר המשתלמים. סטודנט הזקוק לדירה מונגשת יפנה למשרד המעונות (בתקופות הרישום למעונות) ויצרף אישור מתאים. ניתן לפנות טלפונית או לדוא"ל – dormitories@technion.ac.il

מתי מקבלים תשובות?
+

תשובה לסמסטר חורף נשלחת באמצעות המייל הטכניוני במהלך חודש אוגוסט והיא כוללת את השיבוץ למעונות, מועד לאישור/ביטול הזכאות, מועדי הכניסה למעונות ופרטים נוספים.

תשובה לסמסטר אביב נשלחת באמצעות המייל בתחילת חודש פברואר והיא כוללת את השיבוץ למעונות, מועד לאישור/ביטל הזכאות, מועדי הכניסה למעונות ופרטים נוספים.

 

מה זה אומר שלא קבלתי מעונות כי לא עברתי את סף הכניסה?
+

הבקשות למעונות נבחנות על בסיס נתונים סוציו-אקונומיים המצורפים לבקשה. במסגרת בדיקתנו אנו בוחנים את כלל הבקשות למעונות ותשובה ניתנת על בסיס דירוג סוציו-אקונומי שנוצר ומקום פנוי.
משמעות אי הגעה לסף כניסה הינה שמיקומך בדירוג נמוך יותר משאר הבקשות.

 

כיצד ניתן להגיש ערעור?
+

ניתן להגיש עירעור תוך שבעה ימים מיום קבלת התשובה.
במסגרת הערעור צריך לציין את השינויים שחלו מאז הגשת הבקשה/מצבים אישיים, משפחתיים, רפואיים מיוחדים ולצרף מסמכים תומכים.
תשובות לערעור ינתנו לפי מועד ההגשה ועד סיום הדיונים בערעורים תקופה של כחודש ימים.

 

מתי מתפרסמת רשימת ההמתנה?
+

רשימת ההמתנה מתפרסמת במהלך חודש ספטמבר.

מה צריך לעשות לאחר מתן תשובה חיובית?
+

התאריך האחרון לאישור/לביטול המעונות מופיע על גבי אישור הזכאות למעונות שהתקבל במייל.
כאשר מדובר בסטודנט הנכנס למעונות בפעם הראשונה, עליו להעביר למחלקת חשבונות סטודנטים כתב התחייבות.
רק לאחר שחשבונות סטודנטים יסמנו שחוזה הדיור התקבל אצלם, יוכל הסטודנט לאשר את זכאותו בפורטל.
החוזה למעונות הינו רב שנתי ולכן אין צורך לשלוח אותו מעבר לפעם אחת.
אם סטודנט יודיע על ביטול לפני מועד הכניסה למעונות הוא יוכל לבטל ולא יהיה לו קנס כספי.

שיבוצים בסוגי המעונות השונים
+

השיבוצים לסוגי המעונות השונים נעשים על בסיס הותק האקדמי של הסטודנטים.

הסטודנטים ידרגו בטופס הבקשה את סוגי המעונות אליהם מעוניינים להשתבץ, השיבוץ יעשה בהתאם לותק האקדמי ולמקומות הפנויים.
כמו כן, אנו נעשה את מירב המאמצים כדי להתחשב בסדר העדיפויות למעונות של סטודנטים בודדים בארץ, בעלי נכות של 50% ומעלה ובעלי מצבים רפואיים מיוחדים (יש לפנות לרופא הטכניון לאשורם).

 

כיצד ניתן לבקש העדפות שיבוץ?
+

העדפות שיבוץ ניתן לבקש רק לאחר שישנה תשובה חיובית בנוגע לזכאות למעונות.

את ההעדפות ניתן לבקש בעת תהליך אשרור המעונות (מתבצע בפורטל).

השיבוץ לדירות ולחדרים יעשה על ידי משרד המעונות ויימסר לסטודנטים ביום הכניסה.

 

כיצד ומתי מחלקים מפתחות לדיירים חדשים במעונות?
+

כניסת דיירים חדשים למעונות:

ימי הקליטה במשרדים האזוריים יתקיימו סמוך למועד תחילת הסמסטר (המועדים יפורסמו מראש), בשעות 8:00 עד 13:00.
השיבוץ נעשה מראש ועל כן אין חשיבות ליום ההגעה!
קבלת המפתח תתקיים במשרד האזורי הנמצא באזור שבו קיבלת מעונות.
ניתן לשלוח מיופה כח לקבלת המפתח המצויד במכתב חתום על ידך וצילום תעודת זהות שלך.
כניסה עם רכב לטכניון תתאפשר במועדי הכניסה בלבד ובהצגת אישור זכאות למעונות (מופיע בפורטל).
לאחר מכן הכניסה תתאפשר רק באישור יחידת הביטחון.

כיצד ומתי גובים שכ"ד למעונות?
+

החל מה-1 לאוקטובר 2023:

מועד חיוב שכ"ד הינו ב – 10 לכל חודש.
החיוב יהיה יומי לפי יום הכניסה למעונות.
סטודנט/ית שיעזוב/תעזוב עד 10 לכל חודש, יחוייב/תחוייב בשכ"ד של אותו חודש באופן מלא ולאחר היציאה מהמעונות יבוצע תיקון והסטודנט/ית יקבל/תקבל זיכוי עבור הימים שלא גר/ה בהם.
מצ"ב לינק לתעריך שכ"ד במעונות:
https://dean.technion.ac.il/dormitories/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9f/ 

 

איזה ציוד יש בדירה?
+

באתר המעונות בלשונית "סוגי מעונות" מופיע הציוד הקיים בדירות ובחדרים.

ניתן להביא למעונות ציוד אישי, מצעים, כלי מטבח, כלי חשמל קטנים, מומלץ לא להביא חפצים יקרים למעונות.

כמה דיירים יש בדירה?
+

מספר הדיירים משתנה מסוג מעון אחד לאחר. מידע ניתן למצוא באתר המעונות.

כיצד מתבצע תהליך זיכוי מהחדר?
+

תהליך זיכוי מהחדר

על כל סטודנט לבצע תהליך זיכוי מהחדר בזמן עזיבת המעונות או במעבר לחדר אחר. תהליך הזיכוי שונה במעט בהתאם לסוג החדר שבו מתגוררים. במידה שהמגורים הם בדירה – יש לנקות הן את החדר והן את החלק היחסי באזור המשותף בדירה. במידה שהמגורים הם בחדר בו השרותים משותפים לבנין – יש לנקות את החדר.

 

שלבי הזיכוי

 • יש לקבוע  עם אחראי הביתן (לרשימת אחראי הביתן) לפחות שלושה ימים לפני המועד שבו הוא יגיע לחדר על-מנת לבדוק את מצב החדר. כמו כן יש לברר איתו (או במשרד האזורי) מהו החלק המשותף בדירה שיש לנקותו לקראת הזיכוי.
 • ביצוע הניקיון
  1. ניקוי חלונות
  2. ניקוי אבק ממדפים, שולחנות, מגירות, רדיאטור וכד'
  3. ניקוי דלת החדר (כולל הסרת מדבקות) + מתגי החשמל
  4. שטיפה יסודית של החדר (כולל מתחת למיטה)
  5. ניקוי ארון המקלחת + ארון המטבח שהיה ברשותך (בדירות)
  6. ניקוי ארון הבגדים (כולל מגירות) וארגז המצעים
  7. ניקוי החלק המשותף בדירה שעליו הוחלט בחלוקה הדירתית
  8. הוצאת כל הציוד האישי מהדירה.
 • החזרת ציוד מיוחד שהתקבל (תנור, מנורה, מדף שרטוט וכד') לעובד הטכני באזור המגורים
 • הזמנת אחראי הביתן לביקורת (כאמור לפי תאום) והחזרת המפתח (לאחראי הביתן)
 • קבלת טופס הזיכוי

לגבי זוגות ומשפחות – התהליך זהה והניקיון יעשה בכל הדירה.

במידה שהתהליך לא יתבצע כפי שמפורט, יחויב הסטודנט בעלות חודש מגורים + הוצאות ניקיון + הוצאות מפתח וכד'.

האם ניתן לראות את המעונות לפני הכניסה אליהם?
+

כל עוד לא מדובר ביום פתוח, אין סיורים שניתן לעשות במעונות.
ניתן להיכנס לאתר המעונות ולקבל מידע על סוגי המעונות ולהגיע באופן עצמאי. לא ניתן יהיה להיכנס לחדרים אלא לראות את האזורים בלבד.

איך ניתן להוציא אישור מגורים?
+

סטודנט דייר – ניתן להיכנס לפורטל והוצאת אישור מגורים באופן עצמאי.

סטודנט שהיה דייר בעבר – ישלח למשרדנו מייל בצירוף צילום תעודה מזהה ויבקש אישור, אנו נשלח לו אישור באופן ידני.

דילוג לתוכן