התאמת הדיור על-פי מצב רפואי

מעונות נגישים לסטודנטים עם מוגבלות

במעונות הטכניון מספר דירות מותאמות לנכים. הדירות כוללת את דרכי הגישה לדירה, כולל חניות לנכים בכל האזורים, חדרים נגישים (כולל חדרי שינה, שירותים ומקלחת) וכן תנועה חופשית ברחבי הדירה.
דירות אלה נמצאות במעונות מזרח חדש, במעונות כפר הסמכה, במעונות הסנט ובמעונות כפר המשתלמים.
סטודנט הזקוק לדירה מונגשת יפנה למשרד המעונות (רצוי בתקופות הרישום למעונות) ויצרף אישור מתאים.

ניתן לפנות טלפונית או לדוא"ל: dormitories@technion.ac.il

לתארים מתקדמים יש לפנות לדוא"ל: grdorm@technion.ac.il

מעונות מותאמים על סמך מצב רפואי

הנחיות להתאמה על רקע רפואי (pdf)

סטודנטים שנרשמו למעונות ומבקשים התאמה לאור מצבם הרפואי מתבקשים למלא:
טופס בקשה לאבחנה רפואית /files/2021/06/טופס-פניה-לאבחון-רפואי.pdf.
ויתור על סודיות רפואית /files/2021/06/ויתור-סודיות.pdf.
את הטפסים יש לשלוח למייל: med_requests@technion.ac.il בצירוף מסמכים רפואיים רלבנטיים.
המידע יועבר לרופא הטכניון ותשובה תשלח במייל מהמשרד.
החלטת רופא הטכניון הינה סופית וקובעת.

דילוג לתוכן