שאלות ותשובות FAQ

סטודנטים/ות חדשים/ות – סטודנטים/ות לתואר ראשון שהחלו לימודיהם/ן בשנת הלימודים הנוכחית מוזמנים/ות להגיש בקשה מקוונת במהלך מועד הגשת הבקשות בקישור.

סטודנטים/ות ותיקים/ות – סטודנטים/ות לתואר ראשון משנה ב' ומעלה, סטודנטים/ות לרפואה וסטודנטים/ות לתואר שני מקצועי ללא תזה בפקולטה לארכיטקטורה במסלול ה- 6 שנתי, מוזמנים/ות להגיש בקשה מקוונת במהלך מועד הגשת הבקשות בקישור: רווקים/ות, זוגות ומשפחות.

סטודנטים/ות חדשים/ות:

סטודנטים/ות אשר מתחילים/ות את לימודיהם/ן במועד חורף:

תחילת ההגשה: מועד ההודעה על הקבלה ללימודים.

סוף ההגשה: במהלך סמסטר חורף של השנה הראשונה ללימודים.

סטודנטים /ות אשר מתחילים/ות את לימודיהם/ן במועד אביב:

תחילת ההגשה: מועד ההודעה על הקבלה ללימודים.

סוף ההגשה: במהלך סמסטר אביב של השנה הראשונה ללימודים (בהתאם לפרסומים).

* זכאות למלגת סיוע בסמסטר אביב הינה עבור סמסטר אחד בלבד (כלומר, מלגה מופחתת).

סטודנטים/ות ותיקים/ות:

ישנם שני מועדים להגשת בקשות למלגת סיוע לסטודנטים/ות ותיקים/ות:

מועד חורף: מחודש יולי עד אמצע אוקטובר.

מועד אביב: מחודש מרץ ועד אמצע אפריל.

* זכאות למלגת סיוע בסמסטר אביב הינה עבור סמסטר אחד בלבד (כלומר, מלגה מופחתת).

יש לסיים את הגשת כל המסמכים הנדרשים עד תום מועד הגשת הבקשות. סטודנט/ית שלא הגיש/ה את כל המסמכים עד תום מועד הגשת הבקשות, י/תוכל להשלים את הגשת המסמכים במועד הערעור.

סמסטר חורף: התשובה תישלח לקראת סוף סמסטר חורף.

סמסטר אביב: התשובה תישלח במהלך סמסטר אביב.

זמן קצר לאחר מועד תום הגשת הבקשות, ייפתח מועד הערעורים. מועד הערעורים יצוין בהודעה שתישלח בדואר האלקטרוני לסטודנטים/ות אשר לא נמצאו זכאים/ות למלגת סיוע. הערעור הינו בעלות של 50 ₪.

לא, הזכאות למלגות הסיוע ולמלגות החוץ אותן מקבל/ת הסטודנט/ית בהמלצת היחידה לסיוע נבחנת כל שנה מחדש.

להלן כמה מהאישורים אותם נדרש/ת הסטודנט/ית להמציא במסגרת הגשת הבקשה למלגת סיוע:

אישור תשלומים שנתי

אישור מעמד לא עובד

אישור תקופות ביטוח ומעסיקים

שומת מס סופית

הגשת הבקשה להלוואת קרן מלווה מתבצעת באופן מקוון בקישור.

לפני הגשת הבקשה יש לקרוא בתשומת לב את הפרטים על סוגי ההלוואות.

הנך מוזמנ/ת להיעזר ברשימה של מלגות חוץ באתר היחידה לסיוע (קישור לרשימה בPDF).  חשוב לעקוב אחר הפרסומים של לשכת דיקן הסטודנטים בפייסבוק ובאינסטגרם. כמו כן, כדאי לחפש מלגות באופן עצמאי ברשת האינטרנט.

* מלגות נפתחות בתקופות שונות במהלך שנת הלימודים. חלק ממלגות החוץ המיועדות לסטודנטים/ות חדשים/ות נפתחות ונסגרות לפני תחילת הסמסטר הראשון ללימודים. לכן, כדאי להתחיל לברר לגבי מלגות אפשריות מוקדם ככל האפשר.

דילוג לתוכן