שאלות ותשובות FAQ

כיצד ניתן להגיש בקשה למלגת סיוע?
+

סטודנטים/ות חדשים/ות – סטודנטים/ות לתואר ראשון שהחלו לימודיהם/ן בשנת הלימודים הנוכחית מוזמנים/ות להגיש בקשה מקוונת במהלך מועד הגשת הבקשות בקישור.

סטודנטים/ות ותיקים/ות – סטודנטים/ות לתואר ראשון משנה ב' ומעלה, סטודנטים/ות לרפואה וסטודנטים/ות לתואר שני מקצועי ללא תזה בפקולטה לארכיטקטורה במסלול ה- 6 שנתי, מוזמנים/ות להגיש בקשה מקוונת במהלך מועד הגשת הבקשות בקישור: רווקים/ות, זוגות ומשפחות.

מתי ניתן להגיש בקשה למלגת סיוע?
+

סטודנטים/ות חדשים/ות:

סטודנטים/ות אשר מתחילים/ות את לימודיהם/ן במועד חורף:

תחילת ההגשה: מועד ההודעה על הקבלה ללימודים.

סוף ההגשה: במהלך סמסטר חורף של השנה הראשונה ללימודים.

סטודנטים /ות אשר מתחילים/ות את לימודיהם/ן במועד אביב:

תחילת ההגשה: מועד ההודעה על הקבלה ללימודים.

סוף ההגשה: במהלך סמסטר אביב של השנה הראשונה ללימודים (בהתאם לפרסומים).

* זכאות למלגת סיוע בסמסטר אביב הינה עבור סמסטר אחד בלבד (כלומר, מלגה מופחתת).

סטודנטים/ות ותיקים/ות:

ישנם שני מועדים להגשת בקשות למלגת סיוע לסטודנטים/ות ותיקים/ות:

מועד חורף: מחודש יולי עד אמצע אוקטובר.

מועד אביב: מחודש מרץ ועד אמצע אפריל.

* זכאות למלגת סיוע בסמסטר אביב הינה עבור סמסטר אחד בלבד (כלומר, מלגה מופחתת).

עד מתי ניתן להגיש את המסמכים למלגת הסיוע?
+

יש לסיים את הגשת כל המסמכים הנדרשים עד תום מועד הגשת הבקשות. סטודנט/ית שלא הגיש/ה את כל המסמכים עד תום מועד הגשת הבקשות, י/תוכל להשלים את הגשת המסמכים במועד הערעור.

מתי תישלח תשובה לבקשה?
+

סמסטר חורף: התשובה תישלח לקראת סוף סמסטר חורף.

סמסטר אביב: התשובה תישלח במהלך סמסטר אביב.

כיצד ומתי ניתן לערער על התשובה לבקשה למלגת סיוע?
+

זמן קצר לאחר מועד תום הגשת הבקשות, ייפתח מועד הערעורים. מועד הערעורים יצוין בהודעה שתישלח בדואר האלקטרוני לסטודנטים/ות אשר לא נמצאו זכאים/ות למלגת סיוע. הערעור הינו בעלות של 50 ₪.

האם זכאותה של סטודנט/ית אשר נמצא/ה זכאי/ת למלגה בשנה הקודמת נשמרת באופן אוטומטי לשנה הבאה?
+

לא, הזכאות למלגות הסיוע ולמלגות החוץ אותן מקבל/ת הסטודנט/ית בהמלצת היחידה לסיוע נבחנת כל שנה מחדש.

כיצד ניתן להגיש בקשה להלוואת קרן מלווה?
+

הגשת הבקשה להלוואת קרן מלווה מתבצעת באופן מקוון בקישור.

לפני הגשת הבקשה יש לקרוא בתשומת לב את הפרטים על סוגי ההלוואות.

לאילו מלגות חוץ ניתן להגיש בקשה?
+

הנך מוזמנ/ת להיעזר ברשימה של מלגות חוץ באתר היחידה לסיוע (קישור לרשימה בPDF).  חשוב לעקוב אחר הפרסומים של לשכת דיקן הסטודנטים בפייסבוק ובאינסטגרם. כמו כן, כדאי לחפש מלגות באופן עצמאי ברשת האינטרנט.

* מלגות נפתחות בתקופות שונות במהלך שנת הלימודים. חלק ממלגות החוץ המיועדות לסטודנטים/ות חדשים/ות נפתחות ונסגרות לפני תחילת הסמסטר הראשון ללימודים. לכן, כדאי להתחיל לברר לגבי מלגות אפשריות מוקדם ככל האפשר.

דילוג לתוכן