תאריכים במעונות

הרשמה לסמסטר אביב תשפ"ג

הרישום למעונות למועמדים שאינם תושבי חיפה והסביבה (רשימת ישוביםׂׂׂׂׂ) מתבצע באתר https://newstud.technion.ac.il/ . מועדי הרישום: 2.11.2022 – 30.1.2023.
הרישום למעונות למועמדים תושבי חיפה והסביבה, לזוגות ולמשפחות, מתבצע באתר זה.
מועדי הרישום: 1.1.2023 – 30.1.2023.

כניסת דיירים לסמסטר אביב תשפ”ג 20.3.2023 – 21.3.2023.

סטודנטים שקיבלו זכאות למעונות לסמסטר אביב:

ניתן לאשר את הזכאות למעונות באתר המעונות עד 21.2.2023 ורק לאחר שליחת כתב התחייבות ליחידת חשבונות סטודנטים וקליטתו במערכת.

(סטודנטים שכבר גרים במעונות או גרו בעבר ושלחו כתב התחייבות – אין צורך לשלוח שוב).

 

לסטודנט ותיק

הרשמה לסמסטר אביב תשפ”ג לסטודנטים ותיקים רווקים, לזוגות ולמשפחות  1.1.2023 – 10.1.2023
מועד לשליחת בקשות מעבר לרווקים הגרים במעונות                   17.1.2023
סיום מגורים בסמסטר חורף תשפ”ג                                           15.3.2023
מועד מעברים בין האזורים לקראת סמסטר אביב תשפ”ג               16.3.2023
כניסת מגורים בסמסטר אביב תשפ”ג                                         21.3.2023 – 20.3.2023
רישום לסמסטר קיץ תשפ”ג                                                     15.6.2023 – 11.6.2023

סטודנטים שקיבלו זכאות למעונות לסמסטר אביב:

ניתן לאשר את הזכאות למעונות באתר המעונות עד 21.2.2023 ורק לאחר שליחת כתב התחייבות ליחידת חשבונות סטודנטים וקליטתו במערכת.

(סטודנטים שכבר גרים במעונות או גרו בעבר ושלחו כתב התחייבות – אין צורך לשלוח שוב).

 

בקשות מעבר בין סוגי המעונות לגרים בסמסטר חורף תשפ”ג, ניתן יהיה לשלוח בתאריך 1.11.2022. טופס המעבר קיים באתר המעונות ואותו יש לשלוח אל: maavarim@technion.ac.il.
בקשות מעבר בתוך האזור ניתן יהיה לשלוח במועד זה ישירות למשרד האזורי.

 

דילוג לתוכן