תאריכים במעונות

כניסה עם רכב לטכניון תתאפשר במועדי הכניסה בלבד ובהצגת אישור זכאות למעונות (מופיע בפורטל).
לאחר מכן הכניסה תתאפשר רק באישור יחידת הביטחון.

תואר ראשון - סטודנט חדש
+

תהליך הרישום והקבלה למעונות לסטודנט חדש

הרישום למעונות למתקבלים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה (רשימת ישובים), מתבצע בפורטל.
מועדי הרישום: ממועד הקבלה לטכניון.

הרישום למעונות למתקבלים רווקים תושבי חיפה והסביבה, לזוגות ולמשפחות, מתבצע בפורטל.
מועדי הרישום: ממועד הקבלה לטכניון.

בסמסטר חורף:

רפואנים חדשים נרשמים בפורטל עד 15 באוגוסט.

עתודאים חדשים נרשמים במערכת חדשים בפורטל עד 5 באוקטובר.

את כתב ההתחייבות יש לשלוח לחשבונות סטודנטים באופן מיידי.

אישור או ביטול זכאות ניתן לבצע בפורטל, בבקשת אישרור מעונות.


רישום לסמסטר אביב תשפ"ד

רישום למעונות לסטודנטים חדשים פתוח עד לתאריך 6.3.2024.

כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב: 23.5.24 עד 27.5.24

תואר ראשון - סטודנט ותיק
+

לסטודנט ותיק


סמסטר אביב תשפ"ד

רישום למעונות לסמסטר אביב לסטודנטים ותיקים מתאריך 25.2.2024 ועד תאריך 6.3.2024.

סיום מגורים במעונות בסוף סמסטר חורף: 19.5.24

כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב: 23.5.24 עד 27.5.24

 
תארים מתקדמים
+

 בקשות הארכה לסמסטר אביב תשפ"ד יש להגיש בין התאריכים 18/01/24-01/02/24.

בקשות מעונות לסמסטר אביב תשפ"ד ניתן כבר להגיש עד התאריך 06/03/2024

סיום מגורים במעונות בסוף סמסטר חורף: 19.5.24

כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב: 23.5.24 עד 27.5.24

מועדי רישום:

בקשות הארכה (דיירים ותיקים)
סמסטר חורף סמסטר אביב
הגשת בקשת הארכה בתאריכים 1-30 אפריל בתאריכים 1-30 נובמבר
מתן תשובות בתחילת יוני בתחילת ינואר
מועד הגשת ערעור עד ל- 20 ביוני עד ל- 20 בינואר
מתן תשובות על בקשות הערעור סוף יוני סוף ינואר
בקשות חדשות (דיירים חדשים)
סמסטר חורף סמסטר אביב
הגשת בקשה חדשה בתאריכים 1-31 מאי בתאריכים 1-31 דצמבר
מתן תשובות בתחילת אוגוסט בתחילת פברואר
מועד הגשת ערעור עד ל- 20 באוגוסט עד ל- 20 פברואר
מתן תשובות על בקשות הערעור סוף אוגוסט סוף פברואר
דילוג לתוכן