תאריכים במעונות

כניסה עם רכב לטכניון תתאפשר במועדי הכניסה בלבד ובהצגת אישור זכאות למעונות (מופיע בפורטל).
לאחר מכן הכניסה תתאפשר רק באישור יחידת הביטחון.

תואר ראשון - סטודנט חדש
+

רישום לסמסטר אביב תשפ"ד

רישום למעונות לסטודנטים חדשים פתוח עד לתאריך 6.3.2024.

כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב: 23.5.24 עד 27.5.24 בין השעות 9:00 – 14:00.
סיום מגורים במעונות בסוף סמסטר אביב 26.9.2024.
מעברים במעונות לקראת סמסטר חורף 14.10.2024.

רישום לסמסטר חורף תשפ"ה

מועדי הרישום הינו החל ממועד הקבלה לטכניון ועד 30 ביוני.

לאחר מועד זה יש למלא בקשה דרך "מעונות הסמכה ותיקים", הבקשה תיבדק על סמך
קריטריונים סוציו-אוקונומיים.

בסמסטר חורף:

רפואנים חדשים נרשמים בפורטל עד 15 באוגוסט – בטופס בקשה "מעונות הסמכה-חדשים".

עתודאים חדשים נרשמים במערכת חדשים בפורטל עד 5 באוקטובר – בטופס בקשה "מעונות הסמכה-חדשים".

את כתב ההתחייבות יש לשלוח לחשבונות סטודנטים באופן מיידי.

אישור או ביטול זכאות ניתן לבצע בפורטל, בבקשת אישרור מעונות.

לאחר תאריכים אלה – יש להירשם בטופס בקשה "מעונות הסמכה-ותיקים".

כניסת דיירים למעונות לסמסטר חורף – 28.10.2024 עד 3.11.2024.

 

תהליך הרישוום לסטודנט חדש:

הרישום למעונות למתקבלים שאינם תושבי חיפה והסביבה (רשימת ישובים), מתבצע בפורטל בטופס בקשה "מעונות הסמכה-חדשים".

מועדי הרישום: ממועד הקבלה לטכניון ועד ל30 ביוני.

הרישום למעונות למתקבלים תושבי חיפה והסביבה, מתבצע בפורטל – בטופס בקשה "מעונות הסמכה-ותיקים".
מועדי הרישום: ממועד הקבלה לטכניון ועד ל 30 ביוני. הבקשה תיבחן על בסיס מצב סוציו-אקונומי.

 

תואר ראשון - סטודנט ותיק
+

 

סמסטר אביב תשפ"ד
רישום למעונות לסמסטר אביב:  6.3.2024 – 25.2.2024
סיום מגורים במעונות בסוף סמסטר חורף: 19.5.24
כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב בין השעות 9:00 – 14:00 23.5.24 עד 27.5.24
סיום מגורים במעונות בסוף סמסטר אביב: 26.9.2024
סמסטר חורף תשפ"ה
רישום למעונות לסמסטר חורף לסטודנטים ותיקים: מתאריך 6.5.2024 ועד תאריך 18.5.2024.
מעברים במעונות לקראת סמסטר חורף 14.10.2024
כניסות דיירים למעונות לסמסטר חורף תשפ"ה 28.10.2024 עד 3.11.2024
תארים מתקדמים
+

בקשות מעונות לסמסטר חורף תשפ"ה ניתן להגיש בים התאריכים 06.05.24-30.05.24, תשובות ינתנו עד תחילת אוגוסט. ההרשמה נשארת פתוחה גם לאחר מכן על בסיס מקום פנוי.

בקשות הארכת לסמסטר חורף תשפ"ה ניתן להגיש מהתאריך 21/04/2024 ועד התאריך 15/05/2024 בלבד – תשובות ימסרו עד תחילת יולי 2024.

סיום מגורים במעונות בסוף סמסטר חורף: 19.5.24

כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב: 23.5.24 עד 27.5.24

מועדי רישום גנריים (עדכוני תאריכים למעלה עקב שינוי הסמסטרים):

בקשות הארכה (דיירים ותיקים)
סמסטר חורף סמסטר אביב
הגשת בקשת הארכה בתאריכים 1-30 אפריל בתאריכים 1-30 נובמבר
מתן תשובות בתחילת יוני בתחילת ינואר
מועד הגשת ערעור עד ל- 20 ביוני עד ל- 20 בינואר
מתן תשובות על בקשות הערעור סוף יוני סוף ינואר
בקשות חדשות (דיירים חדשים)
סמסטר חורף סמסטר אביב
הגשת בקשה חדשה בתאריכים 1-31 מאי בתאריכים 1-31 דצמבר
מתן תשובות בתחילת אוגוסט בתחילת פברואר
מועד הגשת ערעור עד ל- 20 באוגוסט עד ל- 20 פברואר
מתן תשובות על בקשות הערעור סוף אוגוסט סוף פברואר
דילוג לתוכן