תאריכים במעונות

הרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"ד לסטודנטים חדשים

 

הרישום למעונות למתקבלים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה (רשימת ישובים), מתבצע בקישור.

מועדי הרישום: ממועד הקבלה לטכניון ועד  – 30 ביוני.

הרישום למעונות למתקבלים רווקים תושבי חיפה והסביבה, לזוגות ולמשפחות, מתבצע במערכת הרישום.
מועדי הרישום: ממועד הקבלה לטכניון ועד 30 ביוני.

כניסת דיירים חדשים למעונות לסמסטר חורף תשפ"ד, מ-10.10.23 עד 15.10.23.

לסטודנט ותיק

הרשמה לסמסטר אביב תשפ"ג הסתיימה.


סמסטר אביב תשפ"ג

סיום מגורים בסמסטר אביב ללא בחינות מועד א' 6.7.2023
סיום מגורים בסמסטר אביב כולל בחינות מועד א' עד 14.8.2023

סמסטר קיץ תשפ"ג

רישום לסמסטר קיץ תשפ"ג 11.6.2023 – 15.6.2023
תחילת מגורים בסמסטר קיץ תשפ"ג 15.8.2023
סיום מגורים, סוף סמסטר קיץ תשפ"ג 21.9.2023


סמסטר חורף תשפ"ד

הרשמה לסטודנטים ותיקים ולחדשים תושבי חיפה והסביבה, לזוגות ולמשפחות 12.3.2023 – 24.3.2023
מעברים לקראת סמסטר חורף תשפ"ד 26.9.2023
כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף תשפ"ד 10.10.2023 – 15.10.2023
בקשות מעבר לאחר תחילת סמסטר חורף תשפ"ד 1.11.2023
דילוג לתוכן