נהלי בטיחות וחירום

נהלי בטיחות במעונות

להלן הנחיות בטיחות להתנהגות במעונות, מעט תשומת לב תמנע את מרבית התאונות. ההנחיות אינן באות במקום נהלים טכניונים או תקנות וחוקים.

כללי
 1. יש לדווח מידית למשרד מעונות אזורי או למוקד בטחון טכניוני, לאחר שעות הפעילות טל’ 4242 ,על כל תקלה בטיחותית (מעקה לקוי, בור במדרכה, הצפה, תאורת חוץ לקויה, אירועי חרום: אש, פציעה, דליפת גז, סכנת התחשמלות וכדומה),
  יש לדווח מיידית לטלפון החרום 04-8292222 או מכל טלפון סלולרי.
 2. יש לזכור שדלתות זכוכית מסוכנות כשמתנגשים בהם, לוודא מדבקה אדומה על הדלת, לדעת שחלון גיליוטינה מצריך משנה זהירות, ולהיזהר מפני החלקה במקלחת.
 3. חל איסור מוחלט לדיירי מעונות על כל כניסה/עלייה לגג הבניין.
 4. יש להשגיח על ילדים בדירה, לכסות שקעים חשמליים ולהרחיק ריהוט מחלון, למניעת טיפוס ונפילה.
בטיחות בגז
+
 1. אין לבצע שינויים כלשהם במערכת הגז.
 2. יש לוודא נגישות לברז הגז הדירתי.
 3. יש לסגור הברז בעזיבת הדירה וכל ערב.
 4. בכל הדלקה של מתקן הגז יש להצית תחילה הגפרור ורק אח”כ לפתוח את ברז הגז.
 5. אין לבשל / להפעיל את כירת הגז ללא השגחה.
 6. אין לעשן או להצית אש בסמוך למיכלי הגז.
 7. השימוש בגזיות אסור!
 8. במקרה של שריפה בסמוך למיכלים יש להתפנות במהירות מהמבנה, במידה וניתן יש לקרר המיכלים או להרחיקם ממקור החום.יש לדווח למוקד החירום של הטכניון על המקרה בטלפון מס’ 2222 (מסלולרי 2222*)
 9. כשמריחים גז יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • לסגור מיד ברז ביטחון דירתי.
  • יש לאוורר הדירה ע”י פתיחת דלתות וחלונות.
  • אין להדליק או לכבות תאורה, חשמל, גפרור, פנס או להפעיל מכשיר סלולרי.
  • יש לפנות את דיירי הבית / מבנה תוך שמירה על סדר בפינוי.
  • יש לסגור את הברז הראשי לבניין.
בטיחות באש
+
 1. על הדייר/ת לבדוק את מיקום המטפים ואמצעי הכיבוי במבנה.
 2. אין להניח או לאחסן ציוד כל שהוא בעמדות הכיבוי.
 3. אין לעשות שימוש בציוד הכיבוי למעט בזמן שריפה.
 4. אין לחסום פתחי יציאה ודרכי מילוט.
 5. העישון במעונות אסור למעט חדר נפרד בו מתגוררים סטודנטים מעשנים.
 6. יש לוודא כיבוי בדלי סיגריות, רק כשהן כבויות יש להניחם במאפרה.
 7. אין לזרוק בדלי סיגריה מהחלון.
 8. אין להכניס חומרים דליקים לדירה כגון: דלק, טרפנטין, צבע, מדללים, סמרטוטים, גרוטאות, וחומרי נפץ ללא אישור אחראי מעונות.
 9. אין להשתמש במעלית בזמן שריפה, יש לרדת במדרגות בלבד.
 10. במידה וחדר מדרגות אפוף עשן אסור לרדת במדרגות.
 11. אין לחזור לבית בוער ואפוף עשן.
 12. אין לכבות שריפה בסיר טיגון ע”י שפיכת מים. יש לסגור את מכסה הסיר ולסגור הגז.
 13. בדירות עם מערכת לגילוי עשן, חל איסור מוחלט לכסות ולפגוע במערכת גילוי האש אשר מצויה בחדר/בדירה או בשטחים הציבוריים.
 14. הוראות התנהגות בזמן שריפה:
  • נסה לכבות השריפה בעודה בראשיתה בעזרת ציוד הכיבוי (במידה ואין סכנת חיים).
  • לחץ על לחצן אזעקת אש הקרוב במידה והאזעקה האוטומטית לא הופעלה.
  • הודע מיד למוקד החירום של הטכניון 2222* מטלפון סלולרי, יש לתת פרטים מדויקים על מיקום השריפה.
  • אין להתיז מים על מכשירי חשמל. יש לנתק המכשירים תחילה.
  • נטוש הבניין על פי שיקול דעתך או על פי הוראות הכבאים.
  • הימלט דרך דרכי מילוט מוכרות ובזהירות.
  • אין לחזור לבניין לחפש נעדרים! הודע על חשש היעדרות לאנשי הביטחון.
בטיחות בחשמל
+
 1. אין להשתמש במערכת החשמל במקרה של חוטים גלויים, מכסי שקעים או מפסקים שבורים או פגומים, ציוד חשמלי מקולקל וכיו”ב.
 2. יש לבדוק תקינות ממסר פחת דירתי אחת לחודש.
 3. אין להכניס לדירה מכשירי חשמל ללא אישור מאחראי מעונות.
 4. יש להשתמש במכשירים ואביזרים חשמליים תקניים ותקינים בלבד.
 5. אין לבצע תיקונים או אלתורים במכשירי חשמל או מערכת חשמל דירתית.
 6. לטיפול בכל בעיית חשמל בדירה, יש לזמן חשמלאי מוסמך באמצעות גורמי הטכניון.
 7. אין לחבר לשקע חשמל יותר ממכשיר חשמלי אחד מהרשימה שלהלן: כיריים חשמליות, רדיאטור חשמלי, מצנם, טוסטר אובן, קומקום חשמלי, פלטת שבת.
 8. אין להכניס תקע לשקע שאינו יציב.
 9. אין להפעיל כירה חשמלית לבישול ללא השגחה.
 10. אין להפעיל מכשירי חשמל בידיים רטובות.
 11. אין להכניס ציוד חשמלי לחדר המקלחת.
 12. אין להשתמש בתנורים בכלל ותנורי ספירלה בפרט.
 13. בכל מקרה של שימוש חריג בתנור שאינו ספיראלה (עקב בעיות חימום) אין להפעיל התנור ללא השגחה. יש לזכור שתנור (או סדין חשמלי) שמשאירים דלוק בזמן שהולכים לישון עלולים לגרום לקצר.
 14. יש לכבות מכשירי חשמל ותאורה בעזיבת הדירה.
 15. אין לגעת באדם שהתחשמל.
 16. יש לנתק מיד את הזרם ולהרחיק את הנפגע באמצעות חפץ מבודד.
פינוי נפגעים / עזרה ראשונה
+

עזרה ראשונה לנפגע יגיש רק אדם שהוכשר והוסמך לכך.

שים לב! אין להזיז נפגע גב אלא אם הוא מסוגל לזוז בעצמו בשל חשש לפגיעה בגב.

הליכה
+
 1. היזהר מבורות פתוחים, שלא גודרו כהלכה – הודע ליחידת הבטיחות על המפגעים.
 2. אין לעבור מעל ציוד או משטחים המונחים על הרצפה.
 3. אין ללכת בקיצורי דרך, לך תמיד בדרך המקובלת גם אם נראית ארוכה יותר.
 4. התרחק ממקומות בהם מבוצעות עבודות ריתוך, השחזה ומקומות מפיקי גיצים, אבק, שבבים, וכד’ וממקומות בהן מבוצעות עבודות בכלל ועבודות בנייה בפרט.

מומלץ להצטרף להדרכות בטיחות בנושא כיבוי אש ועזרה ראשונה כפי שמתפרסמות באתר יחידת הבטיחות הטכניוני.

מידע לשעת חירום
+

בימים שבהם מוכרז מצב חירום על ידי הטכניון, סטודנטים הנמצאים במעונות מתבקשים להודיע מידי יום על הימצאם בחדר/דירה, וזאת כדי להקל על רשויות ההצלה במקרה הצורך.

רשימת המקלטים ברחבי המעונות

דיירי מעונות תחתון- יש להתפנות לחניון של מדעי המחשב.
דיירי נווה אמריקה- מקלטים בבניינים 122-129 בכל מורד מדרגות שבין הבניינים, וכן בבניין 183.
דיירי מעונות הסנט- מקלטים בין כל שני בניינים.
דיירי מעונות העמים (עליון)- מתפנים למקלטי שלון (בניין 120) ופלם ביץ’ (בניין 121). ניתן לגשת גם למקלטים בנווה אמריקה ובסנט.
דיירי מזרח חדש- בממ”ד שבדירות.
דיירי מעונות קנדה- מקלט בקומת קרקע בכל בניין.
דיירי מגדלים- מקלט בקומת קרקע בכל בניין.
דיירי סגל זוטר- מקלט ליד גן המשחקים (במועדון), ומקלט ליד בניין 906.
דיירי כפר המשתלמים- בממ”ד שבדירות.
דיירי מעון קסל- מקלט הבניין (המועדון).

מקלטים נוספים ברחבי הטכניון:

בניין אולמן.
בניין סגו.
בניין מדעי המחשב (חניון).
בניין תעשייה וניהול (חניון ומקלט הבניין).
(מל”ת) צפונית לבית ספר להנדסאים.
במקרה של ירידה למקלט מומלץ לקחת דברים חיוניים לשהייה של מספר שעות (מים, מזון קל, פנס ובטריות, טרנזיסטור ובטריות, נייר טואלט, תרופות במידת הצורך, שמיכות/ כיסאות/ כריות, טלפון נייד וכד’).

מספרי טלפון של יחידת הביטחון בטכניון
+

04-829-2222, 04-829-2494, 04-829-2740, 04-829-3839, 04-829-3121

מיקום דפיברילטורים במעונות
+
אזורים מיקום
מעונות קנדה מעבר 943 ליד משרד אחראי איזור
מעונות כפר משתלמים ליד חדר אחראי האזור בבניין 132
מעונות מזרח ברחבת הכניסה לחנות קמפוסית
מעונות סגל זוטר בכניסה לפני המשרד של אחראי האזור
מעונות הסמכה ועליון בכניסה למשרד של אחראי אזור בבניין 117
מעונות עליון סנאט ברחבת הכניסה למשרד של אחראי אזור
מעונות ריפקין בכניסה למשרד של אחראי אזור
דילוג לתוכן