שכר דירה

סטודנט שיעזוב את המעונות במהלך הסמסטר יישלם שכר דירה עד סוף אותו הסמסטר.

הסכומים נקובים בש"ח

עדכון תוספת הוט – 5 ש"ח

מעונות טכניון תחתון ועליון מעונות קנדה
רווקים ( 2 בחדר- מכינה) 595 מגדלים ג' – רווק בדירת סטודיו / רווק בדירת זוגות שהוסבה ליחיד 1292
רווקים  (2 בחדר- תואר I) 595 זוגות גרוס 1292
משופצים (1 בחדר) 681 זוגות מגדלים ב' 1668
משפ' מגדלים א' 1774
מעונות טכניון עליון קנדה (941-946, 931-937) 863
עמים (2 בחדר) 595 קנדה (936)- בשיפוץ
סנט (2 בחדר) 595 גרוס בודדים (950-955) 809
סנט (1 בחדר) 1142
סנט (יחיד בדירה) 1292 מעונות כפר הסמכה
נווה אמריקה (1 בחדר) 863 יחיד 1142
זוגות סנט 1668 יחיד / זוג מונגש 2096
זוגות פלם ביץ' 1721 זוגות 2096
שלון – בודד 1041
זוגות – שלון 1668 מעונות סגל זוטר
שלון זוג משופץ 1668 יחיד 1142
משפחות שלון – מיוחד 2149 זוגות 1774
משפחות 2149
מעונות מזרח
מזרח ישן (בודד) 809
מזרח ישן (זוגות) 1721 מעון רות הכהן (נווה שאנן)
מזרח חדש (בודד) 863 חדר רגיל 1142
מזרח חדש (זוגות) 1774 חדר גדול 1292
מזרח חדש ב' (זוגות) 1721 *כולל חשמל ומים
מזרח חדש (משפחות) 1935
מעונות הברושים (החל מתשפ"ג)
מעונות כפר משתלמים יחיד 1142
זוגות- 2 חדרים 2096 זוגות – 2 חדרים 2096
זוגות/ משפחות- 3 חדרים 2364 משפחות – 3 חדרים 2364
משפחות -3.5/4* חדרים 2686 משפחות – 4 חדרים 2686
יחיד בדירת 3 חדרים – 2 שותפים 1142
* גודל הדירה שווה

 

 

הסכומים נקובים בש"ח

עדכון תוספת הוט – 5 ש"ח

פוסט ד"ר- תוספת 15% ביה"ס הבינלאומי – תוספת 40%
שלון בודד 1196 מזרח חדש (בודד) 1185
משפחות מגדלים 2040 קנדה בודד 1185
מגדלים 1918 סנט (2 בחדר) 810
שלון 1918 בודד תחתון 810
שלון זוג משופץ 1918 משפחות מגדלים א' 2437
סנט יחיד-פוסט ד"ר 1486 מגדלים זוגות 2289
נווה אמריקה 992 קנדה בודד ממוזג 1109
סגל חוזר- תוספת 30% תיירים בתארים מתקדמים- תוספת 40%
משפחות – 4 חדרים 3457 מזרח חדש (בודד) 1185
משפחות – 3 חדרים 3038 נווה אמריקה 1185
זוגות – 2 חדרים 2690 קנדה בודד 1185
ברושים – יחיד בדירת שותפים 1467 קנדה בודד ממוזגג 1109
ברושים – זוגות – 2 חדרים 2690 מגדלים – יחיד בדירת סטודיו או בדירת זוגות שהוסבה ליחיד 1762
ברושים – משפחות – 3 חדרים 3038 מזרח חדש זוגות 2437
ברושים – משפחות – 3.5/4* חדרים 3457 כפר משתלמים – זוגות – 2 חדרים 2888
כפר משתלמים – זוגות/משפחות – 3 חדרים 3263
כפר משתלמים – משפחות – 3.5/4* חדרים 3714
כפר משלמים – יחיד בדירת 3 ח' 1576
אורחים בקמפוס ברושים – יחיד בדירת שותפים 1576
בודד 1250 ברושים – זוגות – 2 חדרים 2888
ברושים – משפחות – 3 חדרים 3263
ברושים – משפחות – 4 חדרים 3714
* גודל הדירה שווה

 

גביית מים וחשמל במעונות

מזרח חדש
מזרח ישן
כפר הסמכה
כפר משתלמים
סגל זוטר
קנדה, בניינים 944-931

גביית חשמל במעונות

עמים
סנט
נווה אמריקה
קנדה, בניינים 961-945

 

שאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל והמים:
אחראי מניית חשמל ומים – hashmal.meonot@dp.technion.ac.il
כל המעוניין לפנות בשאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל וכו', יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאחראי לכתובת הנ"ל.
כל הפניות תיבדקנה והתשובות תשלחנה במייל חוזר. ניתן להשאיר מספר טלפון להתקשרות בחזרה, וכן לקבוע פגישה במידת הצורך.
בכל דירה, על פי מספר השותפים (5 או 6), מחולקת צריכת החשמל שווה בשווה בין כל השותפים בדירה.
מערכת מוני החשמל האוטומטית, מתואמת עם מערכת גביית שכר הדירה של הסטודנט, ומחייבים את הסטודנט בהתאם לכך.
התקנת מוני החשמל בטכניון, נעשתה במטרה לעודד חיסכון בשימוש בחשמל.
יתר על כן, התעריפים הנגבים מסטודנטים, נמוכים מאלו הנגבים ע"י חברת חשמל.

דילוג לתוכן