שכר דירה

סטודנט שיעזוב את המעונות במהלך הסמסטר יישלם שכר דירה עד סוף אותו הסמסטר.

תשלום שכר דירה:

הוענק פטור מתשלום שכר הדירה של חודש אוקטובר לסטודנטים המתגוררים במעונות ומשרתים כעת במילואים.

שכר דירה במעונות הטכניון- תשפ"ד
+

הסכומים נקובים בש"ח

עדכון תוספת הוט – 10 ש"ח

החל מה-1 לאוקטובר 2023:

מועד חיוב שכ"ד הינו ב – 10 לכל חודש.
החיוב יהיה יומי לפי יום הכניסה למעונות.
סטודנט/ית שיעזוב/תעזוב עד 10 לכל חודש, יחוייב/תחוייב בשכ"ד של אותו חודש באופן מלא ולאחר היציאה מהמעונות יבוצע תיקון והסטודנט/ית יקבל/תקבל זיכוי עבור הימים שלא גר/ה בהם.

 

מעונות טכניון תחתון ועליון מעונות קנדה
רווקים ( 2 בחדר- מכינה) 620 מגדלים ג' – רווק בדירת סטודיו / רווק בדירת זוגות שהוסבה ליחיד 1340
רווקים  (2 בחדר- תואר I) 620 זוגות גרוס 1340
רווקים יחיד (1 בחדר) 710 זוגות מגדלים ב' 1730
משפ' מגדלים א' 1840
מעונות טכניון עליון קנדה 900
עמים (2 בחדר) 620
סנט (2 בחדר) 620 גרוס בודדים (950-955) 840
סנט (1 בחדר) 1180
סנט (יחיד בדירה) 1340 מעונות כפר הסמכה
נווה אמריקה (1 בחדר) 900 יחיד 1180
זוגות סנט 1730 יחיד / זוג מונגש 2170
זוגות פלם ביץ' 1780 זוגות 2170
שלון – בודד 1080
זוגות – שלון 1730 מעונות סגל זוטר
שלון זוג משופץ 1730 יחיד 1180
משפחות שלון – מיוחד 2230 זוגות 1840
משפחות 2230
מעונות מזרח
מזרח ישן (בודד) 840
מזרח ישן (זוגות) 1780 מעון רות הכהן (נווה שאנן)
מזרח חדש (בודד) 900 חדר רגיל 1180
מזרח חדש (זוגות) 1840 חדר גדול 1340
מזרח חדש ב' (זוגות) 1780 *כולל חשמל ומים
מזרח חדש (משפחות) 2000
מעונות הברושים (החל מתשפ"ג)
מעונות כפר משתלמים יחיד 1180
זוגות- 2 חדרים 2170 זוגות – 2 חדרים 2170
זוגות/ משפחות- 3 חדרים 2450 משפחות – 3 חדרים 2450
משפחות -3.5/4* חדרים 2780 משפחות – 4 חדרים 2780
יחיד בדירת 3 חדרים – 2 שותפים 1180
* גודל הדירה שווה

 

שכר דירה במעונות הטכניון- תשפ"ד- אוכלוסיות מיוחדות
+

הסכומים נקובים בש"ח

עדכון תוספת הוט -10 ש"ח

החל מה-1 לאוקטובר 2023:

מועד חיוב שכ"ד הינו ב – 10 לכל חודש.
החיוב יהיה יומי לפי יום הכניסה למעונות.
סטודנט/ית שיעזוב/תעזוב עד 10 לכל חודש, יחוייב/תחוייב בשכ"ד של אותו חודש באופן מלא ולאחר היציאה מהמעונות יבוצע תיקון והסטודנט/ית יקבל/תקבל זיכוי עבור הימים שלא גר/ה בהם.

פוסט ד"ר- תוספת 15% ביה"ס הבינלאומי – תוספת 33%
שלון בודד 1242 מזרח חדש (בודד) 1197
משפחות מגדלים 2116 קנדה בודד 1197
מגדלים 1990 סנט (2 בחדר) 825
שלון 1990 בודד תחתון 825
שלון זוג משופץ 1990 משפחות מגדלים א' 2447
סנט יחיד-פוסט ד"ר 1541 מגדלים זוגות 2301
נווה אמריקה 1025 קנדה בודד ממוזג 1117
סגל חוזר- תוספת 30% תיירים בתארים מתקדמים- תוספת 33%
משפחות – 4 חדרים 3614 מזרח חדש (בודד) 1197
משפחות – 3 חדרים 3185 נווה אמריקה 1197
זוגות – 2 חדרים 2821 קנדה בודד 1197
ברושים – יחיד בדירת שותפים 1569 קנדה בודד ממוזגג 1109
ברושים – זוגות – 2 חדרים 2886 מגדלים – יחיד בדירת סטודיו או בדירת זוגות שהוסבה ליחיד 1782
ברושים – משפחות – 3 חדרים 3259 מזרח חדש זוגות 2447
ברושים – משפחות – 3.5/4* חדרים 3697 כפר משתלמים – זוגות – 2 חדרים 2886
כפר משתלמים – זוגות/משפחות – 3 חדרים 3259
כפר משתלמים – משפחות – 3.5/4* חדרים 3697
כפר משלמים – יחיד בדירת 3 ח' 1569
אורחים בקמפוס ברושים – יחיד בדירת שותפים 1569
בודד 1250 ברושים – זוגות – 2 חדרים 2886
ברושים – משפחות – 3 חדרים 3259
ברושים – משפחות – 4 חדרים 3697
* גודל הדירה שווה

 

תשלום חשמל ומים
+

גביית מים וחשמל במעונות

מזרח חדש
מזרח ישן
כפר הסמכה
כפר משתלמים
סגל זוטר
קנדה, בניינים 944-931

גביית חשמל במעונות

עמים
סנט
נווה אמריקה
קנדה, בניינים 961-945

 

שאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל והמים:
אחראי מניית חשמל ומים – hashmal.meonot@dp.technion.ac.il
כל המעוניין לפנות בשאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל וכו', יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאחראי לכתובת הנ"ל.
כל הפניות תיבדקנה והתשובות תשלחנה במייל חוזר. ניתן להשאיר מספר טלפון להתקשרות בחזרה, וכן לקבוע פגישה במידת הצורך.
בכל דירה, על פי מספר השותפים (5 או 6), מחולקת צריכת החשמל שווה בשווה בין כל השותפים בדירה.
מערכת מוני החשמל האוטומטית, מתואמת עם מערכת גביית שכר הדירה של הסטודנט, ומחייבים את הסטודנט בהתאם לכך.
התקנת מוני החשמל בטכניון, נעשתה במטרה לעודד חיסכון בשימוש בחשמל.
יתר על כן, התעריפים הנגבים מסטודנטים, נמוכים מאלו הנגבים ע"י חברת חשמל.

דילוג לתוכן