החלטות ועדות משמעת

תאריך הועדהנושאהחלטה
24.2.2021עישון בדירה30 שעות עבודה
8.4.2021הליך זיכוי לא תקין20 שעות עבודה
12.9.2021קטטה מלווה באלימות פיסית ומילולית וחשד להתנכלותהרחקה מהמעונות לצמיתות
28.10.2021ניקיון, התנהגות, רעש20 שעות עבודה
24.1.2022ניקיון, בטיחות, הלנה, עישוןהרחקה מהמעונות לצמיתות
22.2.2022התנהגות לא נאותה כלפי סטודנטיםהרחקה מהמעונות לצמיתות
16.6.2022דירה מטונפת, ביטחון35 שעות עבודה
הרחקה מהמעונות לצמיתות
10.7.2022רעש, מסירת פרטים כוזבים25 שעות עבודה
13.11.2022הנחת אלמנט מתכת על גב חיישן המחסום20 שעות עבודה
9.7.2023רעש, לכלוך סביבתי והפרעה לדיירים20 שעות עבודה
10.7.2023פלישה לדירה נעולה וקיום מסיבה, רעש ושימוש באלכוהול15 שעות עבודה
דילוג לתוכן