נציב לתלונות הסטודנטים

פרופסור יעקב בן-חיים מהפקולטה להנדסת מכונות הינו נציב תלונות הסטודנטים

נציב תלונות הסטודנטים הינו רשות עצמאית וניטרלית המטפלת בפניות סטודנטים שלא באו על פתרונן בצינורות המקובלים. כל סטודנט/ית מן המניין יכול/ה לפנות לנציב בכל נושא שבו הם חשים כי נגרם להם עוול. הנציב פועל כבורר אובייקטיבי בין הסטודנט/ית לבין רשויות וגורמים אקדמיים ומנהליים של המוסד. הוא שומע את הצדדים ויש לו גישה לכל מידע כתוב רלוונטי.

נוהל הפניה לנציב:

על מנת להתקדם בצורה יעילה ומסודרת, יש לפעול לפי סדר הפניות שמתואר בתקנות הטכניון לתלונות סטודנטים. העיקרון הוא שסדר הפניות הוא לפי סדר הרשימה הזו:

  • מזכירות לימודי הסמכה או לימודים מתקדמים בפקולטה
  • נושאים אקדמיים: דיקן לימודי הסמכה או דיקן לימודים מתקדמים
  • נושאים לא אקדמיים: (מילגות, מעונות, סיוע רגשי, תרבות, וכו') דיקן הסטודנטים

אם לא מגיעים לפתרון שמספק אותך במהלך כל הפניות באלה אז הגיע השלב לפנות לנציב תלונות סטודנטים, אבל לא לפני זה.

התלונה תוגש בכתב לדוא"ל StudentsOmbudsman@technion.ac.il.
הנוסח הוא חופשי אך מומלץ כי התלונה תכלול את הרכיבים הבאים:

  • הפעולה (או אי הפעולה) שלדעת המתלונן/ת איננה תקינה. לדוגמא אי קיום תקנות הטכניון, אפליה וכולי.
  • הנזק שנגרם למתלונן/ת עקב כך.
  • תיעוד המגעים עם הגורמים המטפלים. יש לצרף את כל המסמכים וההתכתבויות, תיאור ממצה של שיחות בעל פה באם היו וכל חומר רלוונטי אחר.
  • הסעד המבוקש. לדוגמא בחינה נוספת, אישור רישום לקורס, פטור מתשלום כלשהו וכולי.

לפי הצורך, הסטודנט יוזמן לנציב לשיחה לשם התרשמות בלתי אמצעית מהמתלונן/ת והתלונה.

 

הערות כלליות:

הנציב אינו מטפל בנושאים הנמצאים בערכאות משפטיות טכניוניות או חיצוניות.

הנציב אינו מטפל בפניות אנונימיות אולם על פי בקשת הסטודנט/ית ניתן לשמור על חיסיון השם.

יצוין החלטות בנושאי מלגות סיוע וקבלה למעונות מתקבלות בהליך מסודר ומשותף לרשויות הטכניון ואגודת הסטודנטים.

התלונה מגיעה אל נציב התלונות לאחר ש"כלו כל הקצין" ויתכן שהיא נכתבת ממקום של תסכול וכעס. יחד עם זאת אנו מבקשים שתכתב באופן מכבד ובשפה הולמת. הדבר לא יפחית כהוא זה מחומרת התלונה או מנחישותו של הנציב לפעול כמיטב יכולתו להשגת פתרון.


יצירת קשר:

גב' סימה אילוז, מזכירת דיקן הסטודנטים ומזכירת ניצב תלונות סטודנטים
טלפון 04-8293143
משרדנו נמצא בבניין פישבך, חדר 375 ,לשכת דיקן הסטודנטים.

דילוג לתוכן