נציבת תלונות הסטודנטים

פרופסור יהודית דורי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה וממוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית הינה נציבת תלונות הסטודנטים

נציבת תלונות הסטודנטים הינה רשות עצמאית וניטרלית המטפלת בפניות סטודנטים שלא באו על פתרונן בצינורות המקובלים. הנציבה פועלת כבוררת אובייקטיבית בין הסטודנט.ית לבין רשויות וגורמים אקדמיים ומנהליים של המוסד. היא שומעת את הצדדים ויש לה גישה לכל מידע כתוב רלוונטי.

נוהל הפניה לנציבה:

כל סטודנטית וסטודנט מן המניין יכול.ה לפנות לנציבה בכל נושא הקשור לטכניון ואשר לדעתם לא טופל כראוי לאחר פניה לפי הנוהל המתואר להלן:

  • מזכירות לימודי הסמכה או לימודים מתקדמים בפקולטה (לפי התואר)
  • אם הפניה הינה בנושאים אקדמיים, יש לפנות לדיקן לימודי הסמכה ugDean@Technion.ac.il או דיקן בית הספר לתארים מתקדמים     tgsdean@technion.ac.il  (לפי התואר)
  • אם הפניה הינה בנושאים לא אקדמיים, כגון מלגות, מעונות, סיוע רגשי, תרבות, וכו', יש לפנות לדיקנית הסטודנטים dean@technion.ac.il

הפניה לנציבת תלונות הסטודנטים תיעשה רק במידה שהבעיה לא נפתרה במהלכן של הפניות האלה.

התלונה תוגש בכתב לדוא"ל StudentsOmbudsman@technion.ac.il  ותכלול תיעוד רלוונטי בהתאם לרשימה הבאה:

  1. תיאור המקרה או הבעיה או הנזק שנגרם או עשוי להיגרם לפונה
  2. הפניות שנעשו לגורמים המוסמכים
  3. התשובות שניתנו (או שלא ניתנו)
  4. תיאור ממצה של שיחות בעל פה אם התקיימו
  5. הפתרון המבוקש לבעיה (בחינה נוספת, אישור רישום לקורס, פטור מתשלום…)

במידת הצורך, הסטודנט או הסטודנטית יוזמנו לשיחה עם הנציבה.

נושאים שאינם במסגרת טיפולה של הנציבה:

  1. נושאים הנמצאים בערכאות משפטיות בטכניון או מחוצה לו
  2. פניות אנונימיות, אולם על פי בקשת המתלוננת או המתלונן ניתן לשמור על חיסיון שמם

יצירת קשר:

גב' סימה אילוז, מזכירת דיקן הסטודנטים ומזכירת נציבת תלונות הסטודנטים,
טלפון: 04-8293143
כתובת המשרד: לשכת דיקן הסטודנטים, בניין פישבך, חדר 375

דילוג לתוכן