מענק מילואים בגובה עד 6000 ש"ח לסטודנטיות וסטודנטים משרתי מילואים

הטכניון יעמיד מענק בגובה עד 6,000 ₪* לכל משרתות ומשרתי המילואים, אשר הינם סטודנטים מן המניין בטכניון לתואר ראשון או תארים מתקדמים, לטובת תשלומי שכר לימוד, שכר דירה במעונות הטכניון ותשלומים נלווים לשכר הלימוד.

***לאור שאלות רבות העולות לגבי המענק של הטכניון למילואימניקים.ות, נעשתה פניה לצוות "ממדים ללימודים" באגף והקרן לחיילים משוחררים. להלן המידע שהתקבל – קיזוז מבוצע במקרים של קבלת מלגה נוספת מטעם משרד ממשלתי ללא התנדבות לא מקוזזות מלגות שניתנו מטעם האוניברסיטה.

ערכת חזרה ללימודים למילואמניקים.ות (PDF)

הבהרות בנוגע למענק המילואים – 26.11.2023 (PDF)

להלן הבהרות בנוגע למענק המילואים לסטודנטיות ולסטודנטים בטכניון המשרתים במילואים בקריאה לצו 8.
לאחר בחינת הזכאות עבור כל מגישי הבקשה, יבוצע מיפוי ראשוני לזכאים של סטטוס תשלומי שכר הלימוד ושכר
הדירה במעונות. לאחר מיצוי העברת המענק לכיסוי שכר לימוד וכיסוי שכר דירה במעונות באם רלוונטי, ידונו המקרים
בוועדת חריגים.

המקרים הבאים יועברו אוטומטית לוועדת חריגים ללא צורך בהגשת בקשה נוספת במייל:

 1. מקבלי מלגת "ממדים ללימודים", במידה וכספי הקרן כבר הועברו לטכניון, למעט דרי מעונות עבורם המענק
  יועבר לכיסוי שכר דירה.
 2. סטודנטים/ות מכל התארים ששילמו מראש שכ"ל לשנה"ל תשפ"ד, למעט דרי מעונות עבורם המענק יועבר
  לכיסוי שכר דירה.
 3. ילדי עובדים באוניברסיטאות שבהסדר, למעט דרי מעונות עבורם המענק יועבר לכיסוי שכר דירה.
 4. במקרים בהם שכר הלימוד ו/או שכ"ד ממומנים ממקור אחר באופן מלא.
 5. בכל שאר המקרים יש להגיש בקשה מסודרת.

סטודנטים/ות אשר שילמו מקדמה ו/או תשלום ראשון לסמסטר חורף – המענק ישמש החל מהתשלום הבא לכיסוי
שכ"ל עתידי (אין החזר על מקדמה).

המענק יינתן לסטודנטיות וסטודנטים משרתי מילואים בקריאה לצו 8 בלבד אשר הם סטודנטים פעילים בתשפ"ד
(סטודנטים פעילים בלימודי הסמכה = רשומים למינימום 10 נק"ז).

בסיום הטיפול המנהלי המפורט מעלה, כלל הסטודנטים/ות הזכאים יקבלו מענה על אופן העברת המענק לזכותם
במהלך שנת הלימודים תשפ"ד ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים תשפ"ד.

 • יש צורך במילוי טופס וצירוף מסמכים רלוונטיים (3010 ושירות מילואים בזמן חרום).
 • טופס מקוון להגשת בקשה לקבלת מענק מילואים.
 • וועדת החריגים תתכנס אחת לחודש, בשבוע האחרון בכל חודש, החל מחודש דצמבר 2023 ועד לסוף שנת
  הלימודים תשפ"ד ותטפל בכל הבקשות שיגיעו באותו חודש.
 • מייל המאשר את הזכאות ומידע נוסף לגבי רישום המלגה בחשבונכם יישלח בסיום הדיון בבקשות בוועדות
  הרלוונטיות בכל חודש ולא לפני 28 לאותו חודש.
 • כותרת ההודעה תהיה "מענק המילואים נרשם בחשבונך בחשבונות סטודנטים".
 • לפניות ושאלות ניתן לפנות למייל: dir-dean@technion.ac.il

המענק יעמוד לרשות הסטודנטים/יות הפעילים** ולרשות כאלו שהתקבלו ללימודים בטכניון בשנת הלימודים תשפ”ד לכל משך לימוד התואר אליו הם רשומים (ראשון או מתקדם).

סטודנטיות וסטודנטים אשר מקבלים מימון שכ”ל ושכ”ד ממלגות אחרות ולכן לא יוכלו לממש את המענק לטובת תשלומים אלו מתבקשים לפנות לד”ר ז’אנה שאינסקי, מנהלת דיקנאט הסטודנטים במייל dir-dean@technion.ac.il.

לסטודנטים וסטודנטיות אשר שרתו בקריאה בצו 8 בתקופה הנ”ל 15-29 ימים במצטבר יעמוד מענק בגובה של 3,000 ₪ אשר ימומש במתכונת דומה.

** סטודנט פעיל ייחשב מי שלומד בטכניון ולא נקבע לו תאריך זכאות לתואר לפני 7.10.2023.

לינק לרשימת הטבות הנוספות.

דילוג לתוכן