טפסים

תקנון מעונות הסטודנטים (PDF)

תוספת לתקנון עבור דיירי כפר המשתלמים (pdf)

כתב התחייבות (pdf)

טפסים שיש למלא לפי הצורך ולצרף לבקשת המעונות

הצהרה לצרכי בקשה למעונות לזוגות לא נשואים (pdf) (כולל דף הסבר- ידועים בציבור (pdf))

Declaration for Unmarried Couples (pdf)

לינק לטופס חידוש בקשה לסמסטר אביב תשפ"ד

Extension form for Spring 2023 Semester

טופס ועדת ערעורים (pdf)

 

גידול כלבי נחייה/שירות במעונות 

ניתן לגדל כלבי נחייה/שירות בחדר הסטודנט במעונות הטכניון אולם קיימת מגבלה בנוגע למספר הכלבים שניתן לגדלם בקמפוס.
הכנסת כלב נחייה למעונות אפשרית בתיאום עם רכז המעונות Meonot@asat.technion.ac.il.
כדי לקבל אישור לכך יש לחתום על הטפסים הנדרשים:

אישור זמני להחזקת כלבי נחייה זוגות (docx)

אישור זמני להחזקת כלבי נחייה רווקים (docx)

דילוג לתוכן